• بخش خصوصی استان فارس باید میدان‌دار تولید و اشتغال باشد

    شعار سال: اسماعیل تبادار عصر امروز در هفتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در ایجاد اشتغال و تولید، اظهار داشت: بخش خصوصی فارس امروز باید بیش از هر زمان دیگری برای ایجاد اشتغال و تولید وارد میدان شود زیرا ما و مدیران دستگاه‌های اجرایی تسهیل امور […]