• بندر دیر، مبدا صادرات کالا‌های فارس به قطر

    بر اساس مصوبه‌ کارگروه توسعه‌ صادرات فارس، بندر دیر برای توسعه‌ صادرات کالا‌های فارس به قطر انتخاب شد. شعار سال: سید رضا ساداتی رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس در کارگروه توسعه‌صادرات فارساظهار کرد: به منظور تسهیل شرایط حمل و نقل دریاییصادرات کالااز استان فارس، بندر دیر به دلیل وجود مسافت کم […]