رئیس دانشگاه آزاد اسلامی  واحد زاهدشهر گفت: با برنامه‌ریزی‌ و استفاده از معلمان باتجربه شاهد رونق مدرسه ابتدایی سما در زاهد‌شهر خواهیم بود. " />شیبکوه Archives | دیارحافظ