• کمبود ۹ هزار نیروی معلم در فارس

    لامرد (پانا) – مدیر آموزش و پرورش لامرد از افتتاح و کلنگ زنی ۵ پروژه آموزشی در ماههای اخیر خبر داد. لامرد (پانا) – مدیر آموزش و پرورش لامرد در دومین جلسه شورای اداری آموزش و پرورش شهرستان ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان حاضر از افتتاح دبیرستان شهید مدنی چاه حاج ابول، کلنگ زنی […]

  • افتتاح ۵ مدرسه و مجموعه آموزشی در لامرد

    لامرد (پانا) – مدیر آموزش و پرورش لامرد از افتتاح و کلنگ زنی ۵ پروژه آموزشی در ماههای اخیر خبر داد. لامرد (پانا) – مدیر آموزش و پرورش لامرد در دومین جلسه شورای اداری آموزش و پرورش شهرستان ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان حاضر از افتتاح دبیرستان شهید مدنی چاه حاج ابول، کلنگ زنی […]