• بانک ها مشارکت بیشتری در توسعه فارس داشته باشند

    شیراز- ایرنا- استاندار فارس گفت: انتظار است که بانک ها به ویژه بانک های خصوصی با تخصیص و پرداخت تسهیلات به پروژه های عمرانی و پیمانکاران، مشارکت بیشتری در توسعه و عمران این استان داشته باشند.