رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده گفت: شهید مرتضی مطهری در تمام رشته‌های معارف اسلامی صاحب‌نظری ژرف‌اندیش و  محققی دقیق بود. " />شهید مرتضی مطهری Archives | دیارحافظ
  • شهید مطهری محققی ژرف‌اندیش بود

    رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده گفت: شهید مرتضی مطهری در تمام رشته‌های معارف اسلامی صاحب‌نظری ژرف‌اندیش و  محققی دقیق بود.