رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی‌ریز گفت: شهید آوینی شیفته ولایت و الگویی اخلاقی برای جوانان بود. " />شهید آوینی Archives | دیارحافظ