• بودجه ۹۸ شهرداری شیراز با مبلغ ۳۲۲۸ میلیارد تومان مصوب شد

    شیراز-ایرنا- سخنگوی شورای شهر شیراز با بیان اینکه بودجه سال ۹۸ شهرداری شیراز با رقم سه هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان مصوب شد،گفت: دو هزار و ۲۹۵ میلیارد تومان بودجه شهرداری شیراز در سال آینده به حوزه عمرانی و ۹۳۲ میلیار تومان از آن به بخش هزینه های جاری اختصاص داده خواهد شد.