• تسريع در پرداخت سهم شهرداري از ماليات بر ارزش افزوده

    شعارسال: محمدحسن اسدی در ديدار با كاوياني مديركل امور مالياتي استان فارس خاطرنشان كرد: وضع قوانين جديد و تمركزگرايي توسط دولت باعث تاخيرهاي طولاني در پرداخت سهم قانوني شهرداري از ماليات بر ارزش افزوده شده است. او با اشاره به شرايط ركود اقتصادي حاكم بر جامعه، گفت: امروز شهرداري‌ها و به‌ ويژه در كلان‌شهرها براي […]