• عضو شورای شهر شیراز: نقش شورا منحصر به فرد است

    شیراز-ایرنا‌-عضو شورای شهر شیراز گفت: نقش شوراها در توسعه کشور منحصر به فرد است و هیچ مجموعه و فردی نمی تواند این نقش را ایفا کند.

  • تصمیم های حوزه شهری در اتاق شیشه ای گرفته شود

    مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس، اعتماد عمومی را یکی از سرمایه های اصلی مدیریت به ویژه در شهرها دانست و گفت: در شهرداری هیچ مساله پنهانی وجود ندارد و برای جلوگیری از فساد باید تمام تصمیمات در اتاق شیشه گرفته شود و مردم در جریان کلیه امور قرار گیرند. شعار سال: عنایت اله رحیمی روز […]