رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان از همراهی و کمک دانشگاه به دانش‌آموزان در کشف استعداد آنان خبر داد. " />دانشگاه آزاد سروستان Archives | دیارحافظ