• دکتر مسندی هم پرید؛ چشمتان روشن آقای وزیر!

    شعارسال: بدون اغراق استعداد ایرانی در تمام دنیا زبانزد است؛ در اغلب دانشگاه‌های مطرح جهان و مراکز علمی معتبر حتماً چند ایرانی حضور دارند و کمتر اساتید و دانشجویانِ باسواد و نخبه ایرانی هستند که عشق به وطن و خدمت به کشورشان را نداشته باشند، اما چه اتفاقی می‌افتد که برخی‌ها ترجیح می‌دهند هرگز به […]