• داستان كربلایی كاظم از زبان فرزندش/ معجزه قرن شدن، تكرارشدنی است

    گروه فعالیت‌های قرآنی ـ فرزند مرحوم كربلایی كاظم ساروقی كه به معجزه قرآن شهرت داشت، ضمن بیان خاطراتی از پدرش تأكید كرد كه كربلایی كاظم سه ویژگی داشت كه اگر كسی این ویژگی‌ها را داشته باشد، مستجاب‌الدعوه خواهد شد. به گزارش ایكنا از فارس، اسماعیل كریمی ساروقی، فرزند مرحوم كربلایی كاظم ساروقی كه به معجزه […]