• پاسکاری مسئولان و افزایش حاشیه‌نشین‌ها

    حاشیه‌نشینی در شیراز تبدیل به گره کوری شده که با پاسکاری مسئولان مشکلات آن بیش از پیش شده است. شعار سال: حاشیه‌نشینی‌ها جدا از اشغال اراضی و ساخت و سازهای غیر قانونی گرفتاری‌های پیوسته‌ای را در مدیریت شهری ایجاد می‌کند و در رشد آمار جرم و آسیب‌های اجتماعی تاثیر قابل توجهی دارند.مسئولان اجرایی شهر شیراز بارها […]