رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان گفت: اساساً شیعه اصول و بنیانش بر مبارزه و مقاومت همیشگی و جهاد در راه خدا استوار بوده است. " />حادثه تروریستی Archives | دیارحافظ