• جویم فارس لرزید

    از آغاز تعطیلات نوروزی تا اول فروردین، حافظیه رکورد دار بازدید از اماکن تاریخی فرهنگی شیراز است.