امام جمعه شیراز گفت:‌ کشورهای اسلامی باید از الگوی استقلال و پیشرفتی که ایران اسلامی به دنیا ارائه می‌دهد، استفاده کنند. " />جوانان ایرانی Archives | دیارحافظ