• ۱۸ گروه جهادی در ایام نوروز به ارائه خدمت در مناطق محروم استان فارس می‌پردازند

    مسئول اردوهای جهادی بسیج دانشجویی استان فارس گفت: ۱۸ گروه جهادی در نوروز امسال به خدمت‌رسانی در مناطق محروم می‌پردازند. شعارسال: مسئول اردوهای جهادی بسیج دانشجویی استان فارس گفت: ۱۸ گروه جهادی در نوروز امسال به خدمت‌رسانی در مناطق محروم می‌پردازند. میثم فضل الله‌پور درباره برگزاری اردوهای جهادی در ایام نوروز اظهار داشت: در ایام […]