• استان فارس نیاز به جهش قرآنی دارد/ مؤسسات وقت خود را برای توليد محتوا صرف كنند

    گروه فعالیت‌های قرآنی ـ رئیس سازمان دارالقرآ‌ن‌الكریم كشور اعتقاد دارد كه استان فارس نیاز به یك جهش در بحث فعالیت‌های قرآنی دارد كه اگر همه مؤسسات، فعالان و اساتید قرآنی دست به دست هم دهند، این اتفاق خواهد افتاد. مهدی قره شیخ‌لو، رئیس سازمان دارالقرآ‌ن‌الكریم كشور در گفت‌وگو با ایكنا از فارس، با بیان اینكه […]