رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان با توجه به وجود ظرفیت‌های قوی در این دانشگاه زمینه را برای جهش بزرگ علمی و تحقق جنبش نرم‌افزاری مهیا دانست. " />جهش بزرگ علمی Archives | دیارحافظ