• تکریم ومعارفه روسای جدید وسابق اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان نی ریز

    نی ریز (پانا )-مراسم تکریم ومعارفه روسای جدید وسابق اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان نی ریزبا حضور مراد هدایت سرپرست فرمانداری نی ریز،ملک پور معاون اداری ومالی سازمان صنعت ،معدن وتجارت ،پرویزی رییس اداره منابع انسانی و امور پشتیبانی سازمان، رئیس اداره تعزیرات حکومتی و هیئت رییسه اتاق اصناف درمحل دفترفرماندار برگزار شد. به گزارش […]