• کنترل آفات و بیماری‌های عرصه‌های جنگلی فارس

    عملیات کنترل آفات و بیماری‌های عرصه‌های جنگلی در بیش از شش هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی استان فارس آغاز شد. شعار سال: رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس گفت: با شناسایی کانون‌های آلوده به آفات و بیماری‌های درختان جنگلی عملیات کنترل در عرصه‌های استان آغاز شده است. محمد […]