• طرح ملی جنگلانه در شهرستان نی ریز اجرا شد

    شیراز – ایرنا – همزمان با سراسر کشور با حضور و مشارکت ۱۵۰ نفر از دوستداران طبیعت و اعضای تشکل های زیست محیطی طرح ملی جنگلانه با کاشت دانه گیاهان جنگلی در شهرستان نی ریز اجرا شد.