• جنوب فارس لرزید

    ۴۸ طرح عشایری از محل تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری در استان فارس اجرا شده است.

  • تاثیر آلودگی های نفتی عسلویه بر اقلیم جنوب فارس پایش می شود

    شیراز-ایرنا- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس گفت: با دستور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و با هماهنگی هایی که در این زمینه انجام شده، چگونگی تاثیر آلودگی های نفتی منطقه عسلویه در استان بوشهر بر اقلیم و آب و هوای جنوب فارس، رصد و پایش می شود.