رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان گفت: حل مشکل اشتغال صرف‌نظر از فاكتورهای اقتصادی و بستر‌سازی دولتی، مستلزم ورود مجامع علمی و نخبگان منطقه و كشور است. " />جلسه كارگروه تخصصی اشتغال Archives | دیارحافظ