• نمایش خیابانی مانع به جشنواره منطقه ای خلیج فارس راه یافت

    محمد کاظم رحمانی، سه شنبه به ایرنا افزود: در این اثرهنری، نویسنده کوشیده است معایب مبلمان شهری و دشواری هایی که جامعه معلولان در زندگی روزمره خود در سطح شهر با آن مواجه هستند، به نمایش درآورد.وی بیان کرد: هفتمین جشنواره تئاتر منطقه ای معلولان خلیج فارس با حضور ۱۶ اثر نمایشی در ۲ بخش […]