• جشنواره نهم رضوی زمینه ساز شناخت بیشتر از شاهچراغ(ع) است

    شیراز- ایرنا- مدیر کل کتابخانه های عمومی فارس ویژگی مهم دوره نهم جشنواره کتابخوانی رضوی را اختصاص کتابی به حضرت احمدبن موسی شاهچراغ(ع) عنوان کرد و افزود: این حضرت به واسطه این جشنواره می‌تواند در دیگر استان‌ها بیش از پیش شناخته شود.