رئیس دانشگاه آزاد اسلامی لارستان گفت: با گسترش فعالیت‌های فرهنگی و شناساندن ظرفیت‌‌های مجموعه دانشگاهی بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد. " />جشنواره سرود Archives | دیارحافظ