رئیس کتابخانه‌های عمومی استان فارس از مشارکت ۶۰ روستا در پنجمین جشنواره روستاها و عشایر دوست‌دار کتاب خبر داد. " />جشنواره روستاها Archives | دیارحافظ