رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان گفت: مجموعه سما یکی از معاونت‌های مهم در بدنه دانشگاه بوده و حمایت از آن، راهبرد بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی است. " />جشنواره آیین سرزمین من Archives | دیارحافظ