رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنی گفت: با فراهم‌کردن امکانات و استفاده از ظرفیت‌های موجود زمینه رشد و توسعه دانشگاه فراهم می‌شود. " />جامعه دانشگاهی Archives | دیارحافظ