• بازدید از اماکن تاریخی استان فارس ۲۰ درصد رشد داشته است

    از تاریخ ۲۵ اسفندماه تا پنجم فروردین ۸۴۸ هزار و ۱۵۱ نفر از اماکن تاریخی استان فارس بازدید کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است. شعار سال: مصیب امیری اظهار داشت: از تاریخ ۲۵ اسفندماه تا پنجم فروردین ۸۴۸ هزار و ۱۵۱ نفر از اماکن تاریخی استان فارس بازدید کردند […]