• تماشای تاریخ در کوچه های شهر گل و غزل

    شعار سال: روز شیراز نمادی از شهری به قدمت تاریخ است که هر ساله همزمان با ۱۵ اردیبهشت برگزار می شود. روز شیراز در سال های ابتدایی گاهی به برگزاری برنامه هایی در ساعاتی از ۱۵ اردیبهشت ماه هر سال اختصاص یافت و اکنون که چند سالی است از سوی نهادهای داخل استان به آن […]

  • مناطق نمونه گردشگری فارس رونق بگیرد/ ظرفیت ها دیده شود

    مناطق نمونه گردشگری فارس تاکنون چندان به عنوان فرصت ویژه گردشگری مد نظر قرار نگرفته، ظرفیت هایی که به اقتصاد گردشگری کمک شایانی می کند اما هنوز رونق ندارد. شعارسال: مناطق نمونه گردشگری فارس تاکنون چندان به عنوان فرصت ویژه گردشگری مد نظر قرار نگرفته، ظرفیت هایی که به اقتصاد گردشگری کمک شایانی می کند […]