• امکان تبادل اطلاعات علمی بیماران در شیراز با اروپا فراهم شد

    شیراز-ایرنا-رئیس مرکز تحقیقات بیهوشی مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: با راه اندازی نخستین سامانه بین المللی نظام ثبت اطلاعات بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه در بیمارستان نمازی شیراز، امکان تبادل اطلاعات علمی اینگونه بیماران با مراکز علمی اروپایی فراهم شد.