• اختراع «وسیله جابجایی ایمن و آسان بیمار»

    شیراز- مدیر توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از طراحی و ساخت «وسیله جابجایی ایمن و آسان بیمار» ( از برانکارد به تخت و برعکس) در این دانشگاه خبرداد.