قرارداد ساخت مسجدی در زمین دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین‌دشت بین رئیس این واحد دانشگاهی و خیّران شهر حاجی‌آباد منعقد شد. " />تکمیل پروژه Archives | دیارحافظ