سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنی با حضور جمعی از مسئولان معرفی و از رئیس سابق این دانشگاه قدردانی شد. " />تکریم و معارفه Archives | دیارحافظ