• افزون بر۲۰میلیارد ریال به تیم های فوتبال فارس کمک شده است

    شیراز-ایرنا- مدیرکل ورزش و جوانان فارس با بیان اینکه افزون بر ۲۰ میلیارد ریال از سوی دولت به تیم های فوتبال حرفه ای فارس کمک شده است، گفت: متاسفانه این استان در حوزه صنعت منابعی برای کمک به ورزش ندارد و کارخانه های صنعتی هم در این زمینه ورود نمی کنند.