مدیریت ارگ کریم‌خانی گفت: تحصیل کردگان هنر صنایع دستی به همراه افرادی که با شیوه سنتی کار می‌کنند اتفاقات خوبی در حوزه صنایع دستی رقم زده‌اند. " />تولید سنتی Archives | دیارحافظ