• پاسارگاد؛ قطب صنایع تبدیلی ایران

    شعارسال: تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد یکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که صنایع تبدیلی پاسارگاد به خوبی در این زمینه درخشیده است. مهدی صادقی، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به فعالیت ۲۴ کارخانه صنایع تبدیلی در پاسارگاد گفت: […]