• توسعه پالایشگاه شیراز آثار مثبت اقتصادی به همراه دارد

    فرماندار شهرستان شیراز گفت: توسعه پالایشگاه شیراز آثار مثبت اقتصادی بسیاری برای مردم منطقه و به ویژه در زمینه اشتغالزایی به همراه دارد، از این رو باید موانع فراروی این طرح از میان برداشته شود. شعارسال: حیدر عالیشوندی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری بخش زرقان که به میزبانی شهر لپویی برگزار شد، افزود: توسعه […]