• ساخت ترمینال مسافری فرودگاه جهرم۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

    شیراز-ایرنا-رئیس فرودگاه جهرم گفت: ساخت ترمینال مسافری این فرودگاه به مساحت یک‌هزار و پانصد مترمربع، در حال حاضر ۵۰ درصد پیشرفت دارد.

  • آغاز ساخت ترمینال جدید فرودگاه جهرم

    ساخت ترمینال جدید فرودگاه جهرم آغاز شد. شعار سال: رئیس فرودگاه جهرم گفت: ساخت ترمینال جدید فرودگاه جهرم آغاز شد. احمدیان افزود: این ترمینال به مساحت هزار و ۵۰۰ متر مربع با صد میلیون ریال اعتبار از محل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران ساخته می‌شود. وی با بیان این که ساخت و تجهیز این […]