• محوریت شاخص‌های اجتماعی در توسعه سلامت

    ایلنا: معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نخستین مجمع سلامت شهرستان مرودشت، بر مشارکت همه نهادها و افراد جامعه در حفظ و توسعه سلامت و نقش شاخص های اجتماعی در…