• بنای توزیع اعتبار بدون فراهم کردن اشتغال نداریم

    گروه سیاست اقتصاد ـ استاندار فارس با تأكید بر اینكه بنای توزیع اعتبار بدون فراهم کردن اشتغال نداریم، گفت:‌ حاضریم برای اینکه اعتبارات را جذب نکرده‌ایم بازخواست شویم و تاوان آن را می‌پذیریم؛ اما از توزیع پول بدون ایجاد اشتغال پرهیز کنیم. به گزارش ایكنا از فارس، اسماعیل تبادار، استاندار فارس امروز، ۱۳ اسفند در […]