سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون گفت: باید از ظرفیت سازمان تبلیغات اسلامی برای ترویج الگوی ایرانی ـ اسلامی استفاده شود. " />توانمندسازی پژوهشی و علوم قرآنی Archives | دیارحافظ