مدیرکل اداره تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با تقویت و استحکام مبانی معرفتی می‌توان از بروز آسیب به جنبش‌ دانشجویی جلوگیری کرد. " />تهران Archives | دیارحافظ