معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان گفت:‌ بالابردن بصیرت دینی و اعتقادی جوانان ازجمله راهکارهای مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن است. " />تهاجم فرهنگی Archives | دیارحافظ