معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان یكی از راه‌های بی‌اثركردن تهاجم دشمن را اجراكردن بیانیه گام دوم انقلاب دانست. " />تهاجم دشمن Archives | دیارحافظ