• قصه بی‌آبی «چاه زبر» و «بن دشت» رو به پایان است

    نزدیک ۱۰ سال است که استان فارس دچار تنش آبی شده و در حال حاضر ۱۹ شهر استان در مرز بحران قرار گرفته است. به گفته ایوب ملکوتی، معاون بهره‌برداری آبفای استان فارس سطح آب سفره‌های زیرزمینی در استان به اندازه‌ای کاهش پیدا کرده که عمق چاه‌ها به ۴۵۰ متر رسیده است. شعارسال: روستای چاه […]