مسئول حوزه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید گفت: عمق‌بخشی به موضوعات فرهنگی با تمسک به قرآن و عترت امکان‌پذیر است. " />تمسک به قرآن Archives | دیارحافظ